ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เลขที่ 1098 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 3724 7192-4 เบอร์โทรสาร : 0 3724 7188ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) โดยวิธีคัดเลือก
 2. การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 76 รายการ
 3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน
 4. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 5. ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงาน (ตู้เก็บสำนวนแบบรางเลื่อน จำนวน 3 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม)
 7. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 7 รายการ
 8. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ
 9. การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ
 10. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
 11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงาน (ตู้เก็บสำนวนแบบรางเลื่อน จำนวน 3 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 13. รับสมัครทนายความที่ประสงค์จะรับเป็นทนายความในคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
 15. มาตรการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในบริเวณศาล
 16. ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความในคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
 17. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 18. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
 19. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
 20. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 21. ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 23. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด